دوشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۸۵
تركيه وكانالهاي جذاب

حدود دو سال است كه دولت تركيه ودر حقيقت سازمان اطلاعات دولتي آن كانالي براي تركمن هاي عراق راه انداخته است با برنامه هايي جذاب وفيلم هايي جذابتر وجالبتر از آن.
در اين كانال فيلم هايي پخش مي شود كه تاريخ توليدشان به ندرت از دوسال مي گذرد.
جديدترين فيلم هاي روز دنيا وهاليوود.
جالب اينكه فيلم هايي از اين كانال پخش مي شود كه قيمت فوق العاده زيادي دارند و خريد و پخش آن ها از شبكه هاي مشهور اروپايي نيز ممكن نيست.
علت اين سرمايه گذاري دولت تركيه در واقع برداشتن خيز براي تصاحب مناطق نفت خيز كركوك است.
در اين منطقه زر خيز جمعيتي بسيار كم از تركمن هاي مهاجر زندگي مي كنند كه در زمانهاي قديم براي تغيير تركيب جمعيتي منطقه به آنجا كوچانده شده اند .
ودولت تركيه قصد دارد اينطور القا كند كه اينها بوميان اصلي اين سرزمين اند
در انتخابات گذشته هم مبلغ كلاني از سوي دولت تركيه خرج شد تا اين تركمن ها داراي كرسي هاي بيشتري در پارلمان باشند.
نظير همين حركت را در افغانستان نيز انجام داده است وبراي اين كشور كانالي به نام آينه راه اندازي كرده است ودر خلال پخش برنامه هاي فارسي و پشتو گاه به گاه برنامه هايي به زبان تركي هم پخش مي شود.

به هر حال نيتشان هرچه باشد حقا و انصافا برنامه هايشان زيبا وديدني است.
(دوستي مي گفت اگر من جاي مسوولين شوراي عالي امنيت ملي بودم در جواب اين سرمايه گذاري هاي تركيه كانالهاي زير را راه اندازي مي كردم:
1-كانال كردي وفارسي براي كردهاي تركيه
2-كانال فارسي وتالشي براي تالشهاي جمهوري آذربايجان
3- كانال فارسي وپشتو براي جمهوري اسلامي افغانستان
4-كانال فارسي وازبكي براي فارسي زبانان ازبكستان
و...
البته احتمالا منظورش كانالهاي واقعي بوده نه از نوع كانالهاي آبكي خودمان!!!)

هیچ نظری موجود نیست: