پنجشنبه، آذر ۱۷، ۱۳۹۰

درگیری نظامی هر لحظه ممکن است


گفتگوی روز با عباس عبدی
درگیری نظامی هر لحظه ممکن است

نگرانی ناشی ازموج تازه تشنج در روابط ایران و و غرب بویژه با تأکید بر یکی از اشکال حمله نظامی علیه در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ _ اين نگراني از چند سال پيش كه چالش‌هاي هسته‌اي ميان ايران و غرب مطرح شد، همواره وجود داشته است. نگراني از آنجا ناشي مي‌شد كه روابط ميان ايران و ايالات متحده مثل دو خط موازي نبود كه بگوييم در بينهايت دور يكديگر را قطع مي‌كنند. بلكه دو خط غير موازي بودند كه به‌سوي يكديگر در حركتند و دير يا زود همديگر را قطع خواهند كرد و هيچ طرح و برنامه‌ عملي براي دور كردن مسير اين دو خط از یکدیگر وجود نداشته است. بنابراين نگراني مذكور دو وجه دارد، اول اين‌كه با ادامه مسير موجود دير يا زود اين دو خط در نقطه‌اي يكديگر را قطع خواهند كرد. و دوم اين‌كه به‌دليل بي‌ثباتي شديد در منطقه، ممكن است در هر لحظه اتفاقاتي پيش‌بيني نشده رخ دهد و تلاقي دو خط خيلي زودتر از آنچه كه تصور مي‌شود واقع گردد.

یعنی شما امکان تحقق حمله نظامی به ایران را جدی می بینید؟

پاسخ _ به لحاظ منطقي اين امكان همواره وجود دارد. به لحاظ سياسي نيز همان طور كه گفته شد ، وقوع درگیری نظامی اجتناب ناپذير است، اگر روند موجود ادامه يابد. ولي در صورتي كه تغييراتي مناسب واقع شود، مي‌توان اميدوار بود كه چنين خطري رفع گردد. البته حمله نظامي مي‌تواند اهداف گوناگوني داشته باشد. ممكن است يك حمله تاكتيكي براي تغيير سياست ايران مد نظر باشد، همچنان كه حمله با هدف تغيير نظام نيز مي‌تواند صورت گيرد. در شرايط كنوني گمان نمي‌كنم كه برخورد نظامي با هدف تغيير نظام ايران در دستور كار آمريكا و غرب باشد. ضمن اينكه حمله نظامي تاكتيكي را به دلايل پيش گفته درباره بي‌ثباتي وضع منطقه و حتي پيش‌بيني نشده هرآن محتمل مي‌دانم، ولي در عين حال انجام چنين حمله‌اي را كه برنامه ريزي شده باشد، تا ماه‌هاي آينده محتمل نمي‌دانم. بويژه آن‌كه درس‌آموزي و حتي عصبانيت روس‌ها و چيني‌ها از آنچه كه در ليبي گذشت، امكان اخذ مجوزهاي لازم از شوراي امنيت سازمان ملل را بسيار سخت و كم احتمال كرده است.

چه عواملی از داخلی تا خارجی می تواند آمریکا یا غرب را در چنین تصمیمی مصمم یا مردد کند؟

پاسخ

در ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: