چهارشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۱

چگونگی یافتن رودکی

مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود /  نبود دندان، لابل چراغ تابان بود     سپید سیم‌رده بود و در و مرجان بود / ستارۀ سحری بود و قطره‌باران بود
یکی نماند کنون زان همه، بسود و بریخت /  چه نحس بود! همانا که نحس کیوان بود...


مطلب جالبی که داستان یافتن محل دفن استاد رودکی توسط دانشمندان اتحاد جماهیر شوروی را بیان می کند.
این داستان پر کشش را از دست ندهید.

هیچ نظری موجود نیست: