شنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۵خُسن آقا مطلبي دارد دررابطه با اينترنت ماهواره اي كه به خواندنش مي ارزد.
الهي كه مسوولين هرچه سريعتر درب اينترنت را كاهگل بگيرند تا ما هم به آرزويمان برسيم.
اگر با سانسور مواجه شديد حداقل متن نروژي يا انگليسي آن را ببينيد.

هیچ نظری موجود نیست: