پنجشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۵تغيير فركانس كانال تلويزيون دولتي تاجيكستان در ماهواره
LMI:
فركانس اين كانال از 12731 به 12743 با همان سمبل ريت قبلي (4400)تغيير كرده است.

هیچ نظری موجود نیست: