دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۰

بنای «دیوار ندبه»: هرود، بنای آنرا آغاز کرد اما به اتمام نرساند

بنای «دیوار ندبه»: هرود، بنای آنرا آغاز کرد اما به اتمام نرساند
(از دفتر مدیریت آثار عهد عتیق در اسرائیل)

پروفسور رانی ریچ از دانشگاه حیفا و الی شوکران، از دفتر مدیریت آثار عهد عتیق در اسرائیل: گرمابه سنتی-مذهبی کشف شده در زیر «دیوار ندبه» (دیوار غربی بیت المقدس در اورشلیم) نشان می دهد که ساختمان دیوار در طول زندگی سلطان هرود تکمیل نشده بود.
چه کسی دیوارهای معبد را ساخته است؟ هر راهنمای گشت و هر محصل رشته تاریخ در اسرائیل، بلافاصله پاسخ خواهد داد، هرود. معهذا، در حفاری های باستان شناسی همراه با کانال زه کشی باستانی و قدیمی اورشلیم، یک گرمابه سنتی-مذهبی («میک-وه» - miqwe) بسیار کهنسال اخیرا کشف شده که برداشت و استنباط باستان شناسی سنتی را مبنی بر اینکه هرود تنها مسئول اتمام بنا بوده است، به چالش می گیرد.
اخیرا، در سنگفرش خیابان اصلی اورشلیم متعلق به 2000 سال پیش، که زائران برای رفتن به معبد، از آن استفاده می کردند، تدابیر حفاظت و نگهداری بعمل آورده اند. این اقدام، بعنوان بخشی از پروژه در معرض نمایش گذاشتن دگر باره کانال زه کشی است که از زیر خیابان عبور می کند، و از آبگیر و برکه «سیلوم» (Siloam Pool ) در «شهر داود» (City of David )، به «باغ باستان شناسی اورشلیم»، در مجاورت دیوار ندبه، روان است. حفاری های صورت گرفته از جانب دفتر مدیریت آثار عهد عتیق در اسرائیل در همکاری با سازمان پارک ها و طبیعت و همکاری توسعه و عمران اورشلیم شرقی، انجام گرفته و به تائید و امضای بنیاد «شهر داود»، رسیده است. حفاری ها، تحت رهبری الی شوکرون، باستان شناس سازمان باستان شناسی اسرائیل، و کمک و همراهی پروفسور رانی ریچ، از دانشگاه حیفا، انجام شده است. حفاری زیر خیابان سنگفرش، در نزدیکی طاق رابینسون، بخش های بنیاد دیوار ندبه، روشن کرده است که روی سنگی بنا شده است که در عین حال بنیاد غربی طاق رابینسون، در آن قرار دارد، طاق عظیمی که بر عرش پلکانی قرار گرفته که از خیابان اصلی اورشلیم به مدخل مجتمع معبد، منتهی میشود.

بگفته پروفسور ریچ، «در طول کار، روشن شد که در سنگ فرش عادی و طبیعی، قطعات سنگ از تاسیسات مختلف و متفاوت، از جمله آب انبار، گرمابه های سنتی-مذهبی و سرداب، باقی مانده است. این سنگ ها، به خانه های مسکونی در همسایگی، تعلق داشته که پیش از آنکه سلطان هرود، تصمیم به توسعه و بسط دادن مجتمع معبد بگیرد، در آنجا زندگی می کردند. «جوسفوس»، مورخ یهودی، و معاصر آن دوره، می نویسد که هرود، در هیجدهمین دوره سلطنت خود (22 سال قبل از میلاد)، تصمیم به پروژه توسعه آن مجتمع گرفت، و آنرا بزرگترین پروژه جهان در آن زمان خواند.

زمانیکه تصمیم گرفته شد که آن مجتمع، بسط داده شود، منطقه، ضبط و مصادره شده و دیوارهای ساختمان ها فرو ریخته شدند. تمامی منطقه مملو از سنگ و خاک شده بود. زمانی که محل و گوشه و کنارهای معبد (Temple Mount)، مشخص، و گذاشتن نخستین سنگ بنا، آغاز شد، معلوم گردید که یکی از گرمابه های سنتی-مذهبی، مستقیما در خط دیوار ندبه قرار می گیرد. سازنده، گرمابه را با خاک پر کرده و سه سنگ بزرگ مسطح و هموار، روی خاک قرار داد و نخستین دیوار را در بالای این مانع، مستقر کرد.

ادامه را دراینجا مطالعه کنید

هیچ نظری موجود نیست: