دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۰

بر محور ایران سال فاجعه از یک ماه دیگر آغاز می شود - یوشکا فیشر وزیرخارجه اسبق آلمان گزینش و ترجمه رضا نافعی

بر محور ایران سال فاجعه از یک ماه دیگر آغاز می شود -  یوشکا فیشر وزیرخارجه اسبق آلمان گزینش و ترجمه رضا نافعی  

سال 2012 به دلیل مسئله ایران می تواند سالی بسیار حساس گردد. دولت اسرائیل اخیرا سخن از این گفت که ایران تا 9 ماه دیگر به آستانه دست یافتن به سلاح اتمی خواهد رسید. افزون بر این، سال 2012 سال انتخابات آمریکاست و ایران می تواند یکی از موضوعات مرکزی انتخاباتی گردد. از این گذشته به دشواری می توان تصور کرد که دولت نتانیاهو دست روی دست بگذارد و ناظر اتمی شدن ایران  یا نزدیک شدن ایران به سلاح اتمی گردد. از سوی دیگر با توجه به وضع موجود  سخن گفتن از عملیات نظامی، که با توجه به شرابط حاضر عمدتا بمباران خواهد بود، آسان است. ولی آنچه  باید به شدت مورد تردید قرار گیرد این است که  از هوا بتوان  برنامه اتمی ایران رامتوقف کرد، بلکه  برعکس چنین حمله ای می تواند رسیدن به سلاح اتمی را شتاب بخشد و راه مستقیم دستیابی به آن را باز کند. راهی که  دراین  حالت،  مورد حمایت بخش های دیگری از افکار عمومی جهان نیز قرار خواهد گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: